fbpx
E-Plas Ticari Sigortalar

Geçmişten Bugüne Nakliyat Sigortaları Hakkında Her Şey

Nakliyat Sigortaları Hakkında Her Şey

Nakliyat sigortaları, ticaretin ve taşımacılığın ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihi kökleri antik çağlara dayanan bu sigorta türü, günümüzde de büyük önem taşımaktadır. Nakliyat sigortaları, malların kara, hava, deniz ve demir yolu ile güvenli bir şekilde taşınmasını sağlarken, ticaretin kesintisiz devam etmesine katkıda bulunur. Bu yazımızda, nakliyat sigortalarının tarihsel gelişiminden modern uygulamalarına kadar kapsamlı bir inceleme yapacağız. Nakliyat sigortalarının neden bu kadar önemli olduğunu ve iş dünyasında nasıl bir rol oynadığını keşfederken, bu sigorta türünün sağladığı avantajları da öğrenmiş olacaksınız.

Nakliyat Sigortalarının Başlangıcı

Dünya sigortacılık tarihinde bilinen en eski poliçe, nakliyat sigortasına aittir. Tarih 23 Ekim 1347’yi gösterirken, İtalya’nın Cenova Limanı’ndan İspanya’nın Mayorka adasına giden Santa Clara adlı geminin taşıdığı yükü teminat altına almak için sözleşme düzenlenmiştir.

Daha gerilere gidecek olursak, tarih bizi Babiller dönemine götürür. O yıllarda haydutlar tarafından kervanların uğradığı saldırılarda oluşan zararlar, kervan sahipleri tarafından paylaşılmaktaydı. Antik Yunan döneminde denizciler ve tüccarlar arasında “deniz ödüncü” denilen bir sistem uygulanırdı. Gemiciler sefere çıkarken gemilerini teminat göstererek borç alırlardı. Gemi sahibi limana sağ salim varırsa aldığı parayı misliyle geri öderdi; geminin batması ya da başka bir zarara uğraması halinde ise deniz ödüncü gemi sahibinde kalırdı.

Modern Nakliyat Sigortası Anlayışının Temelleri

Bu uygulamalar modern sigorta anlayışının temelini oluşturmuştur. Nakliyat sigortalarının tarihsel gelişimini ticaretin ve taşımacılığın paralelinde ilerlediğini söylemek mümkündür. Günümüzde nakliyat sigortaları, gelinen teknoloji ile birlikte etkin bir risk yönetimini sağlamaktadır. Aynı zamanda dijital platformlar sayesinde işlemler hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Nakliyat Sigortalarının Çeşitleri

Nakliyat sigortaları; kara, hava, deniz ve demir yolu vasıtası ile taşıma şekline göre üçe ayrılır:

 1. Tam Ziya: Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesi durumu.
 2. Dar Teminat: Tam ziya kapsamına ek olarak, taşıyan aracın çarpma, çarpılma, devrilme, yangın gibi durumlardaki zararları teminat altına alır.
 3. Geniş Teminat (All Risk): Poliçede belirtilen istisnalar dışında, taşıma sonucu meydana gelen tüm zarar ve hasarları teminat altına alır. İstisnalardan bahsedecek olursak:
  • Nakliyat esnasında gecikmeden kaynaklı hasarlar
  • Malın kendi bünyesinden kaynaklı hasarlar
  • Malın üretiminden kaynaklı hasarlar
  • Terör, isyan
  • Faiz kayıpları, kur ve rayiç farkları
  • Kaçakçılık
  • Eksilme, aşınma, yıpranma gibi durumlar

Nakliyat Sigortalarında Fiyatı Belirleyen Unsurlar

Nakliyat sigortalarının fiyatını belirleyen pek çok faktör vardır. Bu faktörler, taşınacak malın özelliklerinden taşımacılık yöntemine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. İşte nakliyat sigortası fiyatını etkileyen başlıca unsurlar:

Malın Cinsi: Taşınacak malın türü, sigorta fiyatını doğrudan etkiler. Değerli, kırılgan veya çabuk bozulabilen mallar, daha yüksek risk taşıdığından sigorta maliyeti de buna bağlı olarak artar.

Taşıma Aracı: Malların hangi taşıma aracıyla taşındığı da önemli bir faktördür. Kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve demir yolu taşımacılığının her birinin farklı risk profilleri vardır.

Ambalajın Türü: Taşınacak malların nasıl ambalajlandığı, sigorta fiyatını etkileyen önemli bir unsurdur. İyi ambalajlanmış, zarar görme olasılığı düşük olan mallar için daha düşük prim ödenirken, yetersiz veya kötü ambalajlanmış mallar daha yüksek risk taşıdığından sigorta maliyeti artar.

Güzergah: Malların taşınacağı güzergah, risk faktörleri açısından değerlendirilir. Tehlikeli bölgelerden geçen, yüksek hırsızlık riski taşıyan veya doğal afetlere eğilimli güzergahlar, sigorta maliyetini artırabilir.

Aktarmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Nakliyatın başlangıç ve bitiş tarihleri de sigorta fiyatını etkileyebilir. Mevsimsel koşullar, belirli dönemlerde artan risk faktörleri (örneğin kış aylarında artan kaza riski) sigorta primlerini etkileyebilir. Ayrıca, belirli tatil dönemlerinde artan taşıma yoğunluğu da fiyatları değiştirebilir.

Müşteri Memnuniyeti ve Stratejiler

Teknolojik gelişmeler ışığında, endüstri toplumundan bilgi toplumuna doğru bir geçiş yaşanması ‘müşteri memnuniyeti’ kavramını genişletmiştir. Dünya ticareti, lojistik ve buna bağlı olarak sigorta sektörü, değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda stratejilerini belirlemektedir. Şimdi bu kavramlara göz atalım:

Dijitalleşme ve Hızlı Hizmet: Çevrimiçi platformlar sayesinde müşteriler, sigorta poliçelerine anında erişim sağlamakta ve hasar bildirimlerini hızlıca yapabilmektedir. Bu, hem müşteri memnuniyetini artırmakta hem de sigorta şirketlerinin verimliliğini yükseltmektedir.

Kişiselleştirilmiş ve Esnek Poliçeler: Sigorta şirketleri, müşterilerin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ve esnek poliçeler sunarak memnuniyeti artırmaktadır. Bu, müşterilere daha fazla kontrol ve güven sağlamaktadır.

Şeffaflık ve Güven: Şeffaf iletişim ve açık poliçe şartları, müşterilerin sigorta şirketlerine olan güvenini artırır. Güvenilir ve dürüst hizmet sunan şirketler, müşteri sadakatini ve memnuniyetini uzun vadede sürdürmektedir.

Eğitim ve Geri Bildirim: Müşterileri bilgilendirme ve geri bildirimleri dikkate alma, hizmet kalitesini sürekli iyileştirir. Eğitim programları ve bilgilendirici içerikler, müşterilerin sigorta ürünlerini daha iyi anlamalarını sağlar ve olası sorunları önler.

Sonuç olarak, nakliyat sigortaları ve etkilediği sektörleri de düşünecek olursak, müşteri memnuniyetinin poliçe kapsamında ve olası hasar anında maksimum seviyede tutulması gerektiği önemli bir sigorta türüdür. Bu alandaki yüzyıllardır süregelen gelişim, dünya sigortacılık tarihine damgasını vurmuştur.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazılarımız

Teklif Bilgi Formu

Ticari Portföy
DijiFlex Başvuru