fbpx
E-Plas Ticari Sigortalar

İnşaat Sigortası

inşaat esnasında gerçekleşebilecek her türlü kaza ve kayba karşı sigorta

İnşaat AlL Risk
Sigortası

inşaat projeleri sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli risklere karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, müteahhitler genellikle bu tür sigortaları satın alarak mali risklere karşı güvence altına alırlar.İnşaat sigortası; bir inşaat projesinin başlamasından tamamlanmasına kadar geçen süreçte şantiyede bulunan malzemelerin,inşaat ekipmanlarının,iş makinalarının başına gelebilecek hasarları kapsamaktadır.

Sigorta Teminatları

İsteğe Bağlı Teminatlar

Poliçenizin Olmazsa Olmazları

Sıkça Sorulan Sorular

  • Envanter açıkları

  • Aşınma, yıpranma, çürümeden kaynaklı hasarlar

  • İnşaat sahasında kullanılan makine ve teçhizatların mekanik ve elektriksel arıza hasarları

  • Kusurlu malzemeden kaynaklı hasarlar

  • İnşaatın belirlenen sürede tamamlanmamasından kaynaklı zararlar

İnşaat all risk sigortaları ruhsat ve sözleşmede belirtilen tarih aralıklarında teminat altına alınmaktadır.Bu poliçe yenileme kapsamına girmemektedir.

Ana teminatlarla tanzim edilen all risk sigortası iş kazalarını kapsamaz, poliçenin içerisine ek teminat ile eklenebilmektedir.

İnşaatın bitim ve geçici kabulünden sonra başlayan ve müteahhidin kusurundan kaynaklı hasarları  koruma altına alan ek teminattır.

inşaar all risk sigortası

Teklif Bilgi Formu

Ticari Portföy
DijiFlex Başvuru