E-Plas Ticari Sigortalar

MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ VE ONAYI

Bu açık rıza metni size tarafınıza KVKK kapsamında aydınlatma yapıldıktan sonra yapılmıştır. Lütfen önce aydınlatma metnini okuduğunuzdan ve bu metne özgür iradenizle onay verdiğinizden emin olunuz. Bu çerçevede rızanızı yazılı-imzalı verebileceğiniz gibi yazılı-imzalı izin ile aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da (internet sitesinde ekrandan onay ile, beyan edeceğiniz cep telefonu veya e-mail adresinize gönderilen linkten onay ile)  verebilirsiniz. Bu metne konu kişisel verilerin işlenmesine açık rıza verdikten sonra dilediğiniz zaman açık rızanızı tamamıyla ya da geri almak istediğiniz kişisel verinizi kapsamak üzere kısmen geri alabilirsiniz. Kişisel verilerinizi ve sizi önemsiyor koruyoruz. Tarafınıza yapılan aydınlatmaya ait metnin tamamını https://www.eplassigorta.com/  Sitemizden, veya şirketimizden talep ederek  yeniden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

Onay Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin “E Plas Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti (“Şirket”)” tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.  Bu kapsamda;

Tarafıma yapılan aydınlatmada belirtilen ve aydınlatma metninde bulunan; kimlik verisi, iletişim verisi, çalışma verisi, internet verileri, ana başlığında belirtilen kişisel verilerimin ve başvuru formunda kendi beyanım ile ilettiğim diğer kişisel verilerimin; başvuru neticesinde tarafımla iletişim kurmak, başvuru niteliğime dönüş yapmak, başvurum ile ilgili değerlendirme yapmak, ürün ve hizmetler ile ilgili olarak tarafımla iletişim araçlarıyla iletişime geçilmesi, şirket faaliyetleri kapsamında hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi, hizmet ve faaliyetlerle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerime geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla anket yönlendirilmesi yapılması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları amacıyla, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  raporlama ve gerekli analizlerin yapılabilmesi, internet sitemizin kullanışlı olmasının ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, sistem güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanarak değerlendirilmesi, internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanımının sağlanması, internet sitesinin hedef kitlesinin ve kullanım alışkanlıklarının belirlenebilmesi ve internet sitesi hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilmesi, iyileştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere işlenmesine, kullanılmasına ve şirket tarafından tarafıma iletişim yolları ile ulaşılmasına,

Kişisel verilerimin; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olunan gerçek ve tüzel kişilere, sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve ifası amacıyla şirket anlaşmaları dâhilinde üçüncü kişi/kuruluşlarla, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, talebime bağlı olarak işlemlerin takibi amacıyla yetkili sigorta şirketlerine, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda paylaşılmasına, üçüncü kişilere aktarılmasına,

Kişisel verilerime ilişkin KVKK uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek yukarıda belirtilen hususlara özgür irademle onay veriyorum.

Teklif Bilgi Formu

Ticari Portföy
DijiFlex Başvuru